Toimetamine

Tekstide toimetamisel võib olla erinevaid tähendusi, kuid lähemalt tutvustame kahte neist:

  1. tõlgete toimetamine;
  2. tarbetekstide toimetamine.

Esimesel juhul toimetatakse tõlgitud teksti, mis meie ettevõttes kuulub tõlke tellimisel hinna sisse. Tõlke toimetamine on pea hädavajalik, sest näiteks kasutusjuhendid, mis kubisevad kõikvõimalikest tõlkeapsudest, samuti kirjavigadest, ei ärata erilist usaldust.

Teisel juhul toimetatakse algkeeles kirjutatud tekste, pidades eeskätt silmas eesti keelt. Sellisteks tarbetekstideks võivad muu hulgas olla:

  1. organisatsiooni (nt äriühingu, avalik-õigusliku asutuse vm organi) sisesed eeskirjad, juhendid vm dokumendid;
  2. reklaamtekstid;
  3. igasugused kasutusjuhendid.

Vajadus tarbetekstide toimetamise järele on ilmne, sest näiteks üks heas ja õiges eesti keeles esitatud reklaam on tõenäoliselt tulemuslikum kui kirja-, loogika- või muude vigadega üllitis.

phone email